Casa vode

Zdrava ishrana – model za zdrav i dug zivot

Zdrava ishrana – model za zdrav i dug zivot. Koliko god komplikovano izgledalo, hraniti se zdravo je vrlo jednostavno. Potrebno je pridrzavati se odredjenih smernica :